Jdi na obsah Jdi na menu
 


Těžební činnost

img_2299.jpg

 

 Lesní družstvo nabízí těžbu dřeva od výchovných zásahů v probírkách, až po těžbu v mýtních porostech.  

 Těžba dřeva pomocí harvestorové technologie probíhá vysoce moderním způsobem s velkou produktivitou práce, šetrně k životnímu prostředí a co nejkvalitnější sortimentací dříví.

  Probírky v porostech do 40 let a nad 40 let - provádíme za účelem dosažení vyšší kvality lesa, tuto těžbu nazýváme těžbou předmýtní úmyslnou, při níž jsou vyřezány nevhodně rostoucí stromy a stromy v hustě rostoucích skupinách pro jejich uvolnění.

 Mýtní úmyslná těžba - těžba zralých lesních porostů, které dosáhly tzv. mýtního věku a jsou tedy vhodné ke smýcení. Touto těžbou získává majitel lesa kvalitní dřevo. Veškeré úmyslné těžby se řídí hospodářským plánem nebo osnovou.

 Nahodilá těžba - nahodilou těžbu provádíme například při napadení stromů škůdci (kůrovec, václavka), jejich vyvrácením či jiném poškození a musejí se tedy co nejdříve zpracovat.

 Přibližování a vyvážení dřeva je zajištěno vyvážecí soupravou, UKT,LKT a v nepřístupném terénu lanovou soupravou.

 Těžba veškerých porostů je prováděna těžební technikou ( harvestor ) nebo klasickou těžební metodou JMP (jednomužná motorová pila).

img_2306.jpg

 Provádíme a technicky i odborně zabezpečujeme veškeré práce spojené s těžbou dřeva, které jsou prováděny odborně zdatným personálem.

 Zpracujeme veškeré mýtní i předmýtní úmyslné těžby, včetně nahodilých těžeb i v rizikových podmínkách.

  Nabízíme Vám kompletní služby v lesnictví, flexibilně se přizpůsobíme vašim nárokům a požadavkům.

 Vlastník lesa je povinen přednostně provádět nahodilou těžbu tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škůdců lesa. Těžba nahodilá se započítává do celkové výše těžeb. Těžbu v lesích, ve kterých vlastník hospodaří bez schváleného plánu nebo bez převzaté osnovy, lze provést jen se souhlasem odborného lesního hospodáře. 

 Provádět těžbu mýtní úmyslnou v lesních porostech mladších než 80 let je zakázáno. V oddůvodněných případech může orgán státní správy lesů při schvalování plánu, při zpracování osnovy, nebo na žádost vlastníka lesa povolit výjimku z tohoto zákazu.

 V případě jakéhokoliv zájmu, nebo dotazu nás neváhejte kontaktovat. img_2297.jpgimg_2283.jpg

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

viagra vs cialis side effects

(praiste, 16. 6. 2021 3:30)

<a href=https://vsamoxilv.com>

research chemical tadalafil

(praiste, 29. 5. 2021 13:05)

<a href=https://vsviagrav.com/>order generic viagra

Bbgrezbs2*:)+&

(Rrdfg, 15. 5. 2020 21:26)

Z toho že gdqYcbmo